TESTY SAMOOCENIAJĄCE

 INSTRUKCJE

 

 

  1. Testy poziomujące pozwalają zorientować się nowym uczniom, na jaki poziom powinni się zapisać: A2,  B1.1,  B1.2,  B2,  C1.

 

  1. NIE MUSZĄ ROBIĆ TEGO TESTU uczniowie, którzy nie posiadają żadnej lub ograniczoną znajomość języka. W takim przypadku powinni zapisać się na poziom A1.

 

  1. Do korekcji testu samooceniającego należy użyć arkusza odpowiedzi, który znajduje się na ostatniej stronie każdego testu.

 

  1. Zaleca się zrobienie testów poziomujących w całości i w jak najkrótszym czasie.

 

  1.   INTERPRETACJA REZULTATÓW: w poniższej tabeli wskazana jest zależność pomiędzy poszczególnymi testami i poziomami.

 

 

Test 1

 

 

Liczba wymaganych punktów: 24

 

Zakwalifikowanie na poziom A2

(Podstawowy II)

 

Test 2

 

Liczba wymaganych punktów: 24

 

Zakwalifikowanie na poziom B1.1

(Średniozaawansowany I)

 

Test 3

 

Liczba wymaganych punktów: 24

 

Zakwalifikowanie na poziom B.1.2

(Średniozaawansowany II)

 

Test 4

 

 

Liczba wymaganych punktów: 24

 

Zakwalifikowanie na poziom B2

(Zaawansowany)

 

Test 5

Liczba wymaganych punktów: 24

 

Zakwalifikowanie na poziom C1

(Ponad zaawansowany)

 

 

  1. Jeśli wszystkie lub prawie wszystkie odpowiedzi na pytania zawarte w danym teście są poprawne, należy zrobić test z wyższego poziomu i jeśli w tym wypadku również wynik jest wysoki, należy przejść do kolejnego poziomu. 

 

  1. Wrześniowy test kwalifikacyjny odbędzie się na podstawie rezultatów testu poziomującego.

 

  1. Podczas dwóch pierwszych tygodni Departament Hiszpańskiego może skierować niektóre osoby na inny poziom kursu jeśli okaże się, że poziom na który zostały zakwalifikowane, nie jest dla nich odpowiedni, zawsze gdy pozwali na to liczba wolnych miejsc. Jest niezwykle ważne nie oszukiwanie się podczas robienia testów.